top-bg-plus-image
check-45-3-2
slide effect
ชื่อแพ็กเกจ
ตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองมะเร็ง 16 รายการ (Standard Program) สำหรับผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป
แพ็กเกจไอดี
004
สถานที่
สะพานสี่,มาบยางพร,ห้วยใหญ่,เทพประสิทธิ์,เขาตาโล,เขาน้อย
รายละเอียดแพ็กเกจ
Image 7.jpg


รายละเอียดราคา ตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองมะเร็ง

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

ตรวจสุขภาพ Standard 16 รายการ สำหรับผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง ประกอบด้วย

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทํางานของไต (Cr)
 • ตรวจการทํางานของไต (BUN)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
 • ตรวจหาระดับกรดยูริก (Uric acid)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

หมายเหตุ

 • หากแพทย์แนะนำให้มีการรักษาด้วยยา จะมีค่ายา ค่าตรวจ ค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง (เจ้าหน้าที่คลินิกจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
 • หากต้องการใบรับรองแพทย์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จ่ายที่คลินิก
  • สำหรับสาขากรุงเทพฯ จ่ายเพิ่ม 150 บาท
  • สำหรับสาขาอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจ ตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองมะเร็ง

 • สำหรับผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 1 ชั่วโมง
 • ทราบผลภายในเวลาประมาณ 1 วันหลังรับบริการ
 • สามารถแจ้งรับผลทางอีเมลล์ได้ หรือหากต้องการฟังผลด้วยตนเองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • แพทย์ออกตรวจช่วงเวลา 09.00 - 20.00 น. (พักช่วงเวลา 12.00-13.00 / 17.00-18.00 น.)

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • งดน้ำและอาหาร (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง


ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

ผู้ที่เหมาะกับบริการนี้

 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่มีคู่นอนหลายคน
 • ผู้ที่มีประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน เริม
 • ผู้ที่ขาดสารอาหารบางชนิด โดยเฉพาะผู้ที่รับประทานผักและผลไม้น้อย
 • ผู้ที่สูบบุหรี่

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองมะเร็ง

การตรวจคัดกรองมะเร็ง เป็นการตรวจหาความเสี่ยงในเบื้องต้น เพื่อประเมินโอกาสการเกิดมะเร็งตามช่วงอายุที่เหมาะสม ทั้งในคนทั่วไปที่มีสุขภาพดี และผู้ที่มีความกังวลหรือมีอาการผิดปกติ
5 อันดับแรกของมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ชายไทย ได้แก่ ตับและท่อน้ำดี ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ปอดและหลอดลม ต่อมลูกหมาก ปากและช่องปาก
อ้างอิงจาก จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ข้อมูลล่าสุด)

มะเร็ง คืออะไร?
มะเร็ง คือเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติในร่างกาย มีการแบ่งตัวและเติบโตอย่างไร้การควบคุมจากระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเซลล์มะเร็งนี้มีต้นกำเนิดมาจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ปกติในร่างกาย

ข้อดีของการตรวจคัดกรองมะเร็ง คือ?

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งสามารถบอกความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง ได้ตั้งแต่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็ง การตรวจไม่ยุ่งยาก และไม่มีการตัดเนื้อเยื่อไปตรวจแต่อย่างใด
 • หากผลการตรวจคัดกรองพบว่าไม่มีความเสี่ยง จะทำให้ผู้ที่มีสุขภาพดีมั่นใจยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ที่รู้สึกมีอาการผิดปกติ หรือมีความกังวลอยู่ คลายความวิตกกังวลไปได้
 • หากพบว่ามีความเสี่ยงอยู่บ้าง ยังไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็ง แพทย์จะให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง ข้อควรระวัง และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม พร้อมทั้งแนะนำว่าควรมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลหรือไม่
 • หากมีเซลล์ผิดปกติอยู่ การตรวจคัดกรองจะช่วยให้มีโอกาสตรวจพบได้เร็ว และมีโอกาสรักษาให้หายมากขึ้น การเริ่มต้นรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้ลดโอกาสการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้

ตรวจคัดกรองมะเร็ง VS ตรวจมะเร็ง ต่างกันอย่างไร?
การตรวจคัดกรองมะเร็ง เป็นการตรวจสิ่งบ่งชี้ความเสี่ยงของมะเร็งในเบื้องต้น โดยยังไม่มีการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจยืนยันว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ การตรวจค่อนข้างสะดวก และถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงได้ 
ในขณะที่ การตรวจมะเร็งจะมีการตรวจอื่นๆ ที่ละเอียดมากขึ้น โดยวิธีการตรวจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สงสัยว่าจะมีเนื้อร้าย และจะมีการตัดตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลว่าเป็นเซลล์มะเร็งจริงหรือไม่

เนื้องอก VS มะเร็ง ต่างกันอย่างไร?
เนื้องอก เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ แต่ไม่เจริญลุกลามไปยังบริเวณอื่นของร่างกาย โดยส่วนใหญ่จะไม่อันตราย แต่หากอยู่ในส่วนที่สำคัญหรือปล่อยทิ้งไว้จนมีขนาดใหญ่ขึ้นจนมีผลต่อการทำงานของอวัยวะนั้นๆ หรืออวัยวะข้างเคียง ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งหากส่วนของเนื้องอกนั้นมีลักษณะเป็นถูงน้ำจะถูกเรียกว่า “ซีสต์” 
ในขณะที่มะเร็งเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย มีการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติ ขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ และสามารถลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ได้ เป็นอันตรายต่อการทำงานของอวัยวะนั้นๆ และระบบอื่นๆ ที่มะเร็งลุกลามไป

หมายเหตุ

 • หากมีโรคประจำตัวควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ
slide effect
ราคาแพ็กเกจ:
1,999.-
ซื้อแพ็กเกจ
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ