กลุ่มลูกค้า ประกัน

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันชั้นนำ
ผู้ถือกรมธรรม์สามารถใช้บริการได้ตามสิทธิ์ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายรวมถึงการใช้บริการ Telemedicine ผ่านบริษัทประกันชั้นนำ
ผู้ถือกรมธรรม์สามารถใช้บริการได้ตามสิทธิ์ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายรวมถึงการใช้บริการ Telemedicine ผ่านบริษัทประกันชั้นนำ
viriyah-insurance
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
อ่านเงื่อนไข
dhipaya-insurance
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
อ่านเงื่อนไข
lmg-insurance
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
อ่านเงื่อนไข
third-party-admin
บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จํากัด
อ่านเงื่อนไข
med-sure-services
บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
อ่านเงื่อนไข
health-benefit-consultants
บริษัท เฮลท์เบนเนฟิก คอนซัลเท้นส์ จำกัด
บริษัท เฮลท์เบนเนฟิก คอนซัลเท้นส์ จำกัด
อ่านเงื่อนไข
medihealth-thailand
บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค จำกัด
บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค จำกัด
อ่านเงื่อนไข
ocean-life-insurance
บริษัท ไทยสมุทร ประกันชัวิต จำกัด
บริษัท ไทยสมุทร ประกันชัวิต จำกัด
อ่านเงื่อนไข
muang-thai-insurance
บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด
บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด
อ่านเงื่อนไข
muang-thai-life-assurance
บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด
อ่านเงื่อนไข
generali-insurance
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย / ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย / ประกันชีวิต จำกัด
อ่านเงื่อนไข
cigna
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด
อ่านเงื่อนไข
tokiomarin-life-assurance
บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต จำกัด
อ่านเงื่อนไข
alliance-ayutthaya
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด
อ่านเงื่อนไข
bangkok-life
บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด
อ่านเงื่อนไข
aia
บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท เอไอเอ จำกัด
อ่านเงื่อนไข
krungthai-axa
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
อ่านเงื่อนไข
bangkok-insurance
บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อ่านเงื่อนไข
slide effect
slide effect
slide effect
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ