top-bg-plus-image
ตรวจสุขภาพและความเสี่ยงเบาหวาน ชาย45ปีขึ้นไป แนวนอน copy
slide effect
ชื่อแพ็กเกจ
ตรวจสุขภาพ 16 รายการ (Comprehensive Program) สำหรับผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป (เพิ่มตรวจหาความเสี่ยงโรคเบาหวาน)
แพ็กเกจไอดี
006
สถานที่
สะพานสี่,มาบยางพร,ห้วยใหญ่,เทพประสิทธิ์,เขาตาโล,เขาน้อย
รายละเอียดแพ็กเกจ
Image 7.jpg


รายละเอียดราคา ตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองมะเร็ง

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

ค่าตรวจสุขภาพ 16 รายการ เพิ่มการตรวจหาความเสี่ยงโรคเบาหวานสำหรับผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป รวมค่าแพทย์ตรวจร่างกาย มีรายการตรวจดังนี้
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทํางานของไต (Cr)
 • ตรวจการทํางานของไต (BUN)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
 • ตรวจหาระดับกรดยูริก (Uric acid)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

หมายเหตุ

 • หากแพทย์แนะนำให้มีการรักษาด้วยยา จะมีค่ายา ค่าตรวจ ค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง (เจ้าหน้าที่คลินิกจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
 • หากต้องการใบรับรองแพทย์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จ่ายที่คลินิก
  • สำหรับสาขากรุงเทพฯ จ่ายเพิ่ม 150 บาท
  • สำหรับสาขาอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ

 • สำหรับผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 15 นาที
 • สามารถทราบผลได้ในวันถัดไป
 • สามารถเข้ารับฟังผลด้วยตนเองหรือพบแพทย์ตอนฟังผล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • หากต้องการรับผลทางอีเมลหรือไปรษณีย์ สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สาขาได้ก่อนเจาะเลือด
 • แพทย์ออกตรวจช่วงเวลา 09.00 - 20.00 น. (พักช่วงเวลา 12.00-13.00 / 17.00-18.00 น.)

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • งดน้ำและอาหารก่อนรับบริการอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

 • โรคหรืออาการบางอย่างอาจตรวจไม่พบจากการตรวจสุขภาพทั่วไป หากมีความกังวลด้านใดเป็นพิเศษ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ทราบก่อน แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมโดยใช้วิธีหรือเครื่องมือเฉพาะ
 • หากมีโรคประจำตัว ยาที่รับประทานเป็นประจำ หรือมีประวัติสุขภาพอื่นๆ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ทราบด้วย
 • หากผลการตรวจสุขภาพ ไม่บ่งชี้สัญญาณความผิดปกติใดๆ ก็ควรดูแลสุขภาพให้ดีตามปกติ เช่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ
เป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรือเริ่มพบสัญญาณความผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือค้นหาโรคที่อาจยังไม่ปรากฏอาการแน่ชัด เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น

การพบโรคแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวได้

เริ่มตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุเท่าไร?
สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเริ่มตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่หากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีภาวะน้ำหนักเกิน เป็นโรคอ้วน บุคคลในครอบครัวมีโรคประจำตัวที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือมีอาการผิดปกติใดๆ ในร่างกาย อาจเริ่มตรวจสุขภาพหลังจากอายุ 15 ปีก็ได้เช่นกัน

หมายเหตุ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพแต่ละโปรแกรม มีรายการตรวจที่แตกต่างกัน ซึ่งเหมาะกับช่วงวัย เพศ หรือประวัติสุขภาพที่แตกต่างกัน ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด เพื่อเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมที่สุด
slide effect
ราคาแพ็กเกจ:
2,590.-
ซื้อแพ็กเกจ
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ