top-bg-plus-image
ตรวจสุขภาพ-14-รายการ-35-ปี-2
slide effect
ชื่อแพ็กเกจ
ตรวจสุขภาพ 14 รายการ (Executive Program) สำหรับผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป (เพิ่มตรวจวัดระดับแคลเซียม)
แพ็กเกจไอดี
003
สถานที่
สะพานสี่,มาบยางพร,ห้วยใหญ่,เทพประสิทธิ์,เขาตาโล,เขาน้อย
รายละเอียดแพ็กเกจ
Artboard 5.jpg

รายละเอียดราคา ตรวจสุขภาพ

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าตรวจสุขภาพ 14 รายการ สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป รวมค่าแพทย์อ่านผล ค่าพยาบาลเจาะเลือด มีรายการตรวจดังนี้
 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 2. ตรวจปัสสาวะ (UA)
 3. ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
 5. ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
 6. ตรวจการทํางานของไต (Cr)
 7. ตรวจการทํางานของไต (BUN)
 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol)
 9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
 12. ตรวจหาระดับกรดยูริก (Uric acid)
 13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 14. ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium)

หมายเหตุ

 • หากแพทย์แนะนำให้มีการรักษาด้วยยา จะมีค่ายา ค่าตรวจ ค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง (เจ้าหน้าที่คลินิกจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
 • หากต้องการใบรับรองแพทย์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จ่ายที่คลินิก
  • สำหรับสาขากรุงเทพฯ จ่ายเพิ่ม 150 บาท
  • สำหรับสาขาอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ

 • สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการ
 • สามารถรับผลได้ในวันถัดไป
 • สามารถเข้าฟังผลด้วยตัวเอง หรือฟังผลจากแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หากต้องการรับผลทางอื่น เช่น อีเมล สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตอนเจาะเลือดได้เลย
 • แพทย์ออกตรวจช่วงเวลา 09.00 - 20.00 น. (พักช่วงเวลา 12.00-13.00 / 17.00-18.00 น.)

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดก่อนถึงเวลาตรวจประมาณ 8-12 ชั่วโมง สามารถดื่มน้ำเปล่าได้
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

 • การตรวจสุขภาพไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในช่วง 7 วันก่อนและหลังมีประจำเดือน
   
  สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนตรวจสุขภาพ
 • โรคประจำตัว ยาที่กำลังรับประทาน และประวัติสุขภาพอื่นๆ หากมีผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนหรือรายงานจากแพทย์ ควรนำไปในวันที่รับบริการด้วย
 • ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ทราบหากสงสัยว่ากำลังตั้งครรภ์ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

 

การตรวจสุขภาพ
เป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรือเริ่มพบสัญญาณความผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือค้นหาโรคที่อาจยังไม่ปรากฏอาการแน่ชัด เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น

การพบโรคแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวได้

 

เริ่มตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุเท่าไร?
สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเริ่มตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่หากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีภาวะน้ำหนักเกิน เป็นโรคอ้วน บุคคลในครอบครัวมีโรคประจำตัวที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือมีอาการผิดปกติใดๆ ในร่างกาย อาจเริ่มตรวจสุขภาพหลังจากอายุ 15 ปีก็ได้เช่นกัน

 

หมายเหตุ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพแต่ละโปรแกรม มีรายการตรวจที่แตกต่างกัน ซึ่งเหมาะกับช่วงวัย เพศ หรือประวัติสุขภาพที่แตกต่างกัน ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด เพื่อเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมที่สุด


slide effect
ราคาแพ็กเกจ:
1,550.-
ซื้อแพ็กเกจ
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ