top-bg-plus-image
check-fat-1-2
slide effect
ชื่อแพ็กเกจ
ตรวจไขมันและหัวใจขั้นพื้นฐาน 11 รายการ
แพ็กเกจไอดี
basic02
สถานที่
สะพานสี่,มาบยางพร,ห้วยใหญ่,เทพประสิทธิ์,เขาตาโล
รายละเอียดแพ็กเกจ

Artboard 8.jpg

รายละเอียดราคา ตรวจไขมันและหัวใจ

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าตรวจไขมันและหัวใจขั้นพื้นฐาน 11 รายการ รวมค่าแพทย์อ่านผล ค่าพยาบาลเจาะเลือด มีรายการตรวจดังนี้
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจปัสสาวะ (UA)
 4. ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS)
 5. ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
 6. ตรวจการทํางานของไต (Cr)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล (Chol)
 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 9. ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด (LDL)
 10. ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด (HDL)
 11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

หมายเหตุ

 • หากแพทย์แนะนำให้มีการรักษาด้วยยา จะมีค่ายา ค่าตรวจ ค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง (เจ้าหน้าที่คลินิกจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
 • หากต้องการใบรับรองแพทย์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จ่ายที่คลินิก
  • สำหรับสาขากรุงเทพฯ จ่ายเพิ่ม 150 บาท
  • สำหรับสาขาอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจ ตรวจไขมันและหัวใจ

 • ระยะรับบริการประมาณ 30 นาที
 • สามารถทราบผลได้ในวันถัดไป
 • สามารถฟังผลด้วยตนเองหรือพบแพทย์ด้วยก็ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • หากต้องการรับผลทางอีเมลหรือไปรษณีย์ สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สาขาได้ก่อนเจาะเลือด

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • งดเครื่องดื่มและอาหาร 8-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ สามารถดื่มน้ำเปล่าได้


ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

 • หากเคยป่วยหนักหรือได้รับการผ่าตัด ควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนจึงสามารถตรวจได้

ผู้ที่เหมาะกับบริการนี้

 • ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำ ดื่มแอลกอฮฮล์ ไม่ค่อยออกกำลังกาย
 • ผู้ที่เป็นโรคหรือมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคอ้วน
 • อายุเกิน 40 ปี แม้จะไม่มีปัจจัยเหล่านี้แต่ก็ควรตรวจไขมันในร่างกายทุก 5 ปี หากพบความผิดปกติควรนัดติดตามผลเป็นระยะ

สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับบริการ

 • โรคประจำตัว
 • ยาหรืออาหารเสริมที่รับประทานเป็นประจำ


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจไขมันและหัวใจ

การตรวจวัดระดับไขมันร่างกาย (Lipid Profile หรือ Lipid Panel) เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับค่าของไขมันทุกชนิดในกระแสเลือด เพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

ตรวจระดับไขมันในร่างกาย ตรวจอะไรบ้าง?
โดยทั่วไปการตรวจระดับไขมันในเลือดจะมีค่าที่รายงานเป็น 4 ชนิด ได้แก่

 1. ไขมันชนิดแอลดีแอล (Low-Density Lipoprotein: LDL) เป็นไขมันชนิดไม่ดี ทำให้หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ค่าปกติไม่ควรเกิน 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 2. ไขมันชนิดเอชดีแอล (High-Density Lipoprotein: HDL) เป็นไขมันชนิดดี ทำหน้าที่ขจัดไขมันไม่ดีหรือ LDL ออกจากกระแสเลือด โดยค่าปกติผู้หญิงควรมากกว่า 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และผู้ชายควรมากกว่า 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 3. ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็นไขมันที่ถูกเก็บสะสมในร่างกาย ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่ร่างกาย แต่หากมีมากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ ปกติค่าไม่ควรเกิน 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 4. คอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) เป็นสารคล้ายไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย ทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนต่างๆ เอนไซม์ และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ การตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลจะบ่งชี้ระดับไขมันโดยรวม ทั้ง LDL, HDL และไตรกลีเซอไรด์ ดังนั้นค่าของคอเลสเตอรอลไม่สามารถแปรผลได้โดยตรง ควรดูควบคู่ไปกับค่าอื่นๆ ด้วย เพราะบางครั้งระดับคอเลสเตอรอลที่สูงอาจมาจาก HDL สูงก็เป็นได้ แต่โดยทั่วไปค่าปกติไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ข้อดีของการตรวจวัดระดับไขมันร่างกาย

 • ทำให้รู้ค่าระดับไขมันทุกชนิดในเลือดแต่เนิ่นๆ เพิ่มโอกาสการรักษาให้ไขมันลดลงมาสู่ระดับปกติได้
 • ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease: CAD) โรคลมปัจจุบัน หรือโรคอุบัติเหตุขาดเลือดในสมอง (cerebrovascular accident: CVA)
slide effect
ราคาแพ็กเกจ:
699.-
ซื้อแพ็กเกจ
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ