9 ก.ย. 2565

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาพระประแดง จัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียน

Share

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาพระประแดง จัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถม ณ โรงเรียนอำนวยวิทย์ เพราะมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม นั้นตระหนักถึงความเป็นอยู่ที่ดีของทุกๆชุมชน เราจึงมุ่งเน้นการบริการที่เข้าถึง

9
ก.ย. 2565
แชร์
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ