26 ก.ย. 2565

Title - โรคไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) ê

Share

Description List - โรคไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) คือโรคตับชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ซึ่งเป็นต้นเหตุนำไปสู่โรคที่เป็นอันตรายต่อตับและถึงแก่ชีวิตได้ เช่น ภาวะตับวาย พังผืดที่ตับ โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ

Full Detail - การติดต่อและพฤติกรรมเสี่ยงต่อไวรัสตับอักเสบบี (ventriloquist)
1. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อโดยไม่ได้ป้องกัน
2. การสัก เจาะหู เข็มฉีดยา การฝังเข็มด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ หรือผ่านการฆ่าเชื้อที่ไม่ถูกต้อง
3. การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคไวรัสตับอีกเสบบี
4. การถ่ายทอดจากมารดาที่ติดเชื้อสู่ทารก
5. การได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่มีความเสี่ยง
----------------------------------
การป้องกันโรคไวรัสตับอีกเสบบี 😷
การป้องกันเบื้องต้นที่จำเป็น เช่น
- หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ หรือการหลีกเลี่ยงการสัก เจาะหู หรือการทำหัตถการต่างๆ ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐาน
- และสามารถป้องกันเพิ่มเติมได้โดยการรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอีกเสบบี ซึ่งแนะนำโดยเฉพาะผู้ที่ตรวจเลือดแล้วไม่พบการติดเชื้อมาก่อน หรือพบว่าไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคไวรัสตับอักเสบบี ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีโรคไตวายที่ต้องมีการฟอกไต หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี

26
ก.ย. 2565
แชร์
Sub Full Detail - พูดคุยสนทนากันในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในปัจจุบัน และในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใครบ้าง?? ที่จำเป็นต้องฉีด ผลดีที่ได้รับ สามารถลดความเสี่ยง เลี่ยงปอดพังได้จริงหรือไม่ เรามาค้นหาคำตอบ พร้อมสาระดีๆกันใน Facebook Live ในวันนี้กันนะ
พูดคุยสนทนากันในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในปัจจุบัน และในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใครบ้าง?? ที่จำเป็นต้องฉีด ผลดีที่ได้รับ สามารถลดความเสี่ยง เลี่ยงปอดพังได้จริงหรือไม่ เรามาค้นหาคำตอบ พร้อมสาระดีๆกันใน Facebook Live ในวันนี้กันนะ
พูดคุยสนทนากันในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในปัจจุบัน และในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใครบ้าง?? ที่จำเป็นต้องฉีด ผลดีที่ได้รับ สามารถลดความเสี่ยง เลี่ยงปอดพังได้จริงหรือไม่ เรามาค้นหาคำตอบ พร้อมสาระดีๆกันใน Facebook Live ในวันนี้กันนะ
พูดคุยสนทนากันในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในปัจจุบัน และในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใครบ้าง?? ที่จำเป็นต้องฉีด ผลดีที่ได้รับ สามารถลดความเสี่ยง เลี่ยงปอดพังได้จริงหรือไม่ เรามาค้นหาคำตอบ พร้อมสาระดีๆกันใน Facebook Live ในวันนี้กันนะ
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ