เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน

 • เพศ

  ชาย, หญิง

 • อายุ

  25 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา

  ปริญญาตรี ขึ้นไป

 • ประสบการณ์

  2 ปีขึ้นไป

บทบาทหน้าที่

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี(ปากเกร็ด)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : หยุดเพิ่มวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ประมวลผลข้อมูลในโปรแกรมเงินเดือน และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานเงินเดือน เพื่อให้การทำฐานข้อมูลเงินเดือนเป็นไปอย่างถูกต้อง
 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลรายรับและรายจ่ายของพนักงานที่ทำการจ่ายผ่านระบบ เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่ถูกต้อง
 3. ตรวจสอบการจัดทำและนำส่งรายงานต่างๆ เพื่อดำเนินการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและประกันสังคมให้ถูกต้องในเวลาที่กำหนด
 4. แจ้งพนักงาน เมื่อพนักงานเกษียณหรือหมดสัญญาจ้าง โดยให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากรและพยายามช่วยเหลือพนักงานทดแทนการเลิกจ้าง
 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 1. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทุ่มเท
 2. มีความพร้อมและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office Excel ใช้งานได้คล่อง
 4. มีทักษะการใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือนสำเร็จรูปด้วย Tiger soft จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถอดทนต่อแรงกดดดันได้ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ค่า Incentive
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • รางวัลท่องเที่ยวในและต่างประเทศ
 • สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือสมรส,อุปสมบท,ทันตกรรม ,ฌาปนกิจ , เจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรี , ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลฯลฯ
 • ที่พักอาศัย น้ำ ไฟ WiFi ฟรี
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
 • ฯลฯ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปิ่นสุดา
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-3779914
อีเมล : hrmmt01@gmail.com

ใบสมัครงาน

วันเกิด *
เพศ *
กรุณาเลือกตัวเลือก
ความสามารถในการขับขี่รถ *
กรุณาเลือกตัวเลือก
ใบอนุญาตขับขี่ *
กรุณาเลือกตัวเลือก
พาหนะส่วนตัว *
ไฟล์เอกสารแนบ
บัตรประชาชน *
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
สำเนาทะเบียนบ้าน *
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
วุฒิการศึกษา *
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ