ผู้จัดการเขต

 • เพศ

  ชาย, หญิง

 • อายุ

  30 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา

  ปริญญาตรี - ปริญญาโท

 • ประสบการณ์

  3 ปีขึ้นไป

บทบาทหน้าที่

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี(ทุกเขต/อำเภอ), สมุทรปราการ(ทุกเขต/อำเภอ), ปทุมธานี(ทุกเขต/อำเภอ), ชลบุรี(ทุกเขต/อำเภอ), สมุทรสาคร(ทุกเขต/อำเภอ), กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต), ระยอง(ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ควบคุมกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขา บริหารจัดการคลินิกในโซนที่รับผิดชอบให้สามารถให้บริการที่มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบาย
 2. ให้คำแนะนำในการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และอุปกรณ์การปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้จัดการสาขาให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
 3. บริหารอัตราคนในภาพโซนให้เหมาะสม ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ และส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสาขาให้เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและไม่เกิดข้อจำกัดในการให้บริการแก่ลูกค้า
 4. วางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในภาพโซน
 5. มีความชำนาญสูงในงานที่รับผิดชอบ
 6. เป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ค่า Incentive
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • รางวัลท่องเที่ยวในและต่างประเทศ
 • สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือสมรส,อุปสมบท,ทันตกรรม ,ฌาปนกิจ , เจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรี , ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลฯลฯ
 • ที่พักอาศัย น้ำ ไฟ WiFi ฟรี
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
 • ฯลฯ

ใบสมัครงาน

วันเกิด *
เพศ *
กรุณาเลือกตัวเลือก
ความสามารถในการขับขี่รถ *
กรุณาเลือกตัวเลือก
ใบอนุญาตขับขี่ *
กรุณาเลือกตัวเลือก
พาหนะส่วนตัว *
ไฟล์เอกสารแนบ
บัตรประชาชน *
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
สำเนาทะเบียนบ้าน *
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
วุฒิการศึกษา *
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ