บริการฝากครรภ์ ANC

บริการดูแลสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการส่งต่อคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้การดูแลมารดาและทารก ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ วินิจฉัยภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ การดูแลภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และจัดระบบส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่

 • บริการรับฝากครรภ์รายใหม่
  1. การซักประวัติ
  2. การตรวจร่างกาย
   1. วัดสัญญาณชีพ: ชีพจร ความดันโลหิต
   2. ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง คำนวณดัชนีมวลกาย
   3. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขัดและทำความ สะอาดฟัน
   4. ตรวจทางสูตินรีเวช: ตรวจภายใน, ตรวจวัดความสูงยอดมดลูก ฟังเสียง หัวใจ ทารก, ตรวจอัลตร้าซาวด์
  3. ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า
  4. ตรวจคัดกรองการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา/ ใช้สารเสพติด
  5. ระเมินความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ (Classifying form)
  6. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  7. การให้ยา Triferdine (ยาวิตามินเสริมเหล็ก/ โฟลิค/ไอโอดิน)
  8. การให้วัคซีน dT ตามเกณฑ์
  9. การให้คำแนะนำ
  10. บันทึกสมุดสุขภาพแม่และเด็ก
 • การป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์
 • การป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
 • การตรวจติดตามการฝากครรภ์
 • การติดตามหลังการคลอด