บริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย เช่น มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ถุงยางอนามัย เปลี่ยนคู่นอนหลายคน อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ดังนั้นใครที่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าว ควรเข้ารับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือตรวจ STD (Sexually-transmitted diseases) เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง หากติดเชื้อจะได้รีบรักษาได้ทัน และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นด้วย

ให้บริการตรวจค้นหา รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  • HIV (Human Immunodeficiency Virus)
  • หนองในเทียม (Chlamydia)
  • โรคติดเชื้อทริโคโมนาส (Trichomoniasis / Trich)
  • โรคหนองในแท้ (Gonorrhea) 
  • โรคหงอนไก่ (Human papilloma virus / HPV)
  • เริม (Genital herpes)
  • ซิฟิลิส (Syphilis)
  • โรคไวรัสตับอักเสบบี
  • โรคไวรัสตับอักเสบซี