บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่

การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัททุกแห่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่รับเข้ามามีความพร้อมในด้านร่างกาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และเป็นการป้องกันโรคที่สามารถกระจายสู่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดการสูญเสียทั้งในเรื่องของเวลาการทำงาน ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายในแต่ละปีโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

 • ตรวจประเมินสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (AMPHETAMINE)
 • ตรวจการตั้งครรภ์ (PREG TEST)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP)
  • ตรวจหามะเร็งลำไส้ (CEA)
  • ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • ตรวจภาวะติดเชื้อในร่างกาย
  • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (ANTI-HBS)
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBS AG)
  • ตรวจหาการเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (ANTI-HBC)
  • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ (ANTI-HAV)LGM
  • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (ANTI-HCV)
  • ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
  • ตรวจอุจจาระเพาะเชื้อ (STOOL CULTURE , STOOL EXAM)