บริการด้านทันตกรรม

สุขอนามัยช่องปากที่ดีที่สุด ช่วยป้องกันฟันผุและโรคในช่องปากที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อื่น ๆได้ ดูแลปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและระบบส่งต่อกับแพทย์เฉพาะทางกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่

  • การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโรคทางทันตกรรม
  • การขูดหินปูน
  • การอุดฟัน
  • การถอนฟัน
  • การเคลือบหลุมร่องฟัน
  • การเคลือบฟลูออไรด์
  • การรักษาโพรงประสาทฟันในเด็ก