ตรวจรักษาโรคทั่วไป

  • การตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพในผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย กลุ่มผู้ประกอบอาหาร ผู้สมัครงาน
  • การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคทั่วไป การผ่าตัดเล็ก
  • ให้การรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานแบบองค์รวมอย่างเวชศาสตร์ครอบครัว
  • บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การเจาะเลือดตรวจชันสูตรตามข้อบ่งชี้ของโรค
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT test
  • ประสานส่งต่อโรงพยาบาล ตรวจรักษา วินิจฉัยเพิ่มเติม กรณีอาการซับซ้อน ฉุกเฉิน
  • ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมโดยสร้างแรงจูงใจในการตรวจเต้านม สอนและฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  • การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน