มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลองประปา)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาท่าทราย)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาสนามบินน้ำ)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาประชานิเวศน์3)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาประชาชื่น)

สาขาของมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

  • รีเซ็ตค่า

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลองประปา)

46/118-119 หมู่ 1 ต.บางเขน

เมือง, นนทบุรี 11000

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-952-5545

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาท่าทราย)

157 ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย

เมือง, นนทบุรี 11000

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-952-9911

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาสนามบินน้ำ)

138/4-5 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย

เมือง, นนทบุรี 11000

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-968-7273

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาประชานิเวศน์3)

22/8 หมู่ 2 ซ.วัดบัวขวัญ ต.บางกระสอ

เมือง, นนทบุรี 11000

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-952-8727

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาประชาชื่น)

438 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย

เมือง, นนทบุรี 11000

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-980-1350