มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาตลาดพระราม5)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลองถนน)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาพิมลราช)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาบัวทองเคหะ)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาธารทอง)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาพฤกษา3)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาเมืองทองธานี)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาลานทอง)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาดวงแก้ว)

สาขาของมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

  • รีเซ็ตค่า

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาตลาดพระราม5)

11/5 ม.4 ต.บางขุนกอง

บางกรวย, นนทบุรี 11130

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-010-1060

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลองถนน)

55/23-24 ม.4 ต.บางแม่นาง

บางใหญ่, นนทบุรี 11140

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-0537417

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาพิมลราช)

55/187 หมู่ 3 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช

บางบัวทอง, นนทบุรี 11110

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-923-6890

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาบัวทองเคหะ)

5/53-54 หมู่ 1 ต.บางบัวทอง

บางบัวทอง, นนทบุรี 11110

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-925-9944

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาธารทอง)

90/9-10 หมู่ 6 ซ.หมู่บ้านธารทอง 1 ต.บางรักพัฒนา

บางบัวทอง, นนทบุรี 11110

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-834-2782

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาพฤกษา3)

46/69-70 หมู่ที่ 8 ต.บางคูรัด

บางบัวทอง, นนทบุรี 11110

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-965-4481

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาเมืองทองธานี)

47/291 ม.3 อาคารไคตั๊กชั้น1 ถ.ป๊อบปูล่า3 ต.บ้านใหม่

ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-010-8251

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาลานทอง)

40/10 หมู่ 3 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด

ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 0-2963-2338

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาดวงแก้ว)

77/2 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่

ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 20:00 น.

  • 02-961-3857