ร่วมงานกับมิตรไมตรีคลินิก

สวัสดิการด้านอาชีพ

 • โบนัสประจำปี
 • ค่า Incentive
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • รางวัลท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

สวัสดิการด้านความเป็นอยู่

 • ประกันสังคม
 • เจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรี
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ

สวัสดิการด้านอื่นๆ

 • เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลือพิธีอุปสมบท
 • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • ที่พักอาศัย