ดอกเล็บสีขาว ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม!!

เคยสังเกตุกันหรือไม่ว่าเล็บของเรานั้นจะมีวงสีขาวๆ ลักษณะจุดขาวขุ่นเล็กๆ ซึ่งอยู่ภายในเล็บเรามักเรียกว่าดอกเล็บหรือริวโคนีเซียร์ เมื่อมีดอกเล็บขึ้นบนเล็บของเรา เคยสงสัยไหมว่าดอกเล็บสีขาวนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ซึ่งสาเหตุของการเกิดดอกเล็บก็มาจาก 4 สาเหตุด้วยกัน คือ เกิดจากการที่เล็บไปกระแทก โดนกับขอบโต๊ะหรืออะไรสักอย่าง มักเป็นสาเหตุที่พบบ่อยได้มากที่สุดจึงทำให้เซลล์เนื้อที่สร้างขึ้นมาใหม่ไม่สมบูรณ์ และเกิดเป็นจุดขาวๆ ขีดๆ ที่เรียกว่าดอกเล็บได้ อีกสาเหตุที่ทำให้เล็บเกิดลักษณะเป็นจุดขาวๆ อาจแสดงว่าเราเกิดภาวะขาดสารอาหาร เช่น ธาตุเหล็กหรือสังกะสีจะทำให้เล็บมีลักษณะซีดหรือมีลักษณะเป็นจุดขาวๆขึ้นบนเล็บมือเรา ภาวะจากโรคบางตัว ดอกเล็บนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากภาวะการเป็นโรคบางชนิด เช่น โรคตับและโรคไข้ไทฟอยด์ เกิดจากการได้รับสารพิษหรือโลหะหนักบางชนิด เช่น สารตะกั่ว สารหนู เป็นต้น ลักษณะของดอกเล็บ 👉🏻เล็บขาวเกือบหมด ถ้าเป็นเล็บสีขาวเกือบทั้งเล็บมักพบได้ในผู้ป่วยเช่น โรค เบาหวาน โรคตับ โรคไต เป็นต้น 👉🏻สีขาวครึ่งหนึ่งของเล็บ อาจจะขาวไม่มากกินมาครึ่งเล็บ พบได้ในผู้ป่วยที่ทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 👉🏻เล็บมีเส้นสีขาวแนวขวาง ส่วนมากพบได้ในผู้ป่วยที่มีอัลบูมินในเลือดต่ำ แหล่งข้อมูล : http://diseasespictures.com/leukonychia/ Facebook : มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม Line@ : @dr.mmt Website : mithmitreeclinic.com Call Center : […]
1027

ดอกเล็บสีขาว ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม!!

February 8th, 2021
ดอกเล็บสีขาว ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม!!

เคยสังเกตุกันหรือไม่ว่าเล็บของเรานั้นจะมีวงสีขาวๆ ลักษณะจุดขาวขุ่นเล็กๆ ซึ่งอยู่ภายในเล็บเรามักเรียกว่าดอกเล็บหรือริวโคนีเซียร์ เมื่อมีดอกเล็บขึ้นบนเล็บของเรา เคยสงสัยไหมว่าดอกเล็บสีขาวนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ซึ่งสาเหตุของการเกิดดอกเล็บก็มาจาก 4 สาเหตุด้วยกัน คือ

  1. เกิดจากการที่เล็บไปกระแทก โดนกับขอบโต๊ะหรืออะไรสักอย่าง มักเป็นสาเหตุที่พบบ่อยได้มากที่สุดจึงทำให้เซลล์เนื้อที่สร้างขึ้นมาใหม่ไม่สมบูรณ์ และเกิดเป็นจุดขาวๆ ขีดๆ ที่เรียกว่าดอกเล็บได้
  2. อีกสาเหตุที่ทำให้เล็บเกิดลักษณะเป็นจุดขาวๆ อาจแสดงว่าเราเกิดภาวะขาดสารอาหาร เช่น ธาตุเหล็กหรือสังกะสีจะทำให้เล็บมีลักษณะซีดหรือมีลักษณะเป็นจุดขาวๆขึ้นบนเล็บมือเรา
  3. ภาวะจากโรคบางตัว ดอกเล็บนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากภาวะการเป็นโรคบางชนิด เช่น โรคตับและโรคไข้ไทฟอยด์
  4. เกิดจากการได้รับสารพิษหรือโลหะหนักบางชนิด เช่น สารตะกั่ว สารหนู เป็นต้น

ลักษณะของดอกเล็บ

👉🏻เล็บขาวเกือบหมด ถ้าเป็นเล็บสีขาวเกือบทั้งเล็บมักพบได้ในผู้ป่วยเช่น โรค เบาหวาน โรคตับ โรคไต เป็นต้น

👉🏻สีขาวครึ่งหนึ่งของเล็บ อาจจะขาวไม่มากกินมาครึ่งเล็บ พบได้ในผู้ป่วยที่ทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

👉🏻เล็บมีเส้นสีขาวแนวขวาง ส่วนมากพบได้ในผู้ป่วยที่มีอัลบูมินในเลือดต่ำ

แหล่งข้อมูล : http://diseasespictures.com/leukonychia/

Facebook : มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
Line@ : @dr.mmt
Website : mithmitreeclinic.com
Call Center : 02 953 5055