The Survivor EP.1 ผู้รอดชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

"ถ้าเราซื้อยากินเอง เราตายแน่ ตายแน่ๆ" คำพูดจากหัวใจของ ‘คุณเบญจวรรณ พึ่งสำราญ’ ผู้รอดชีวิตจากโรคไข้เลือดออก หนึ่งในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจาก ‘มิตรไมตรีคลินิก’ ในช่วงฤดูกาลที่ฟ้าฝนสร้างความชุ่มช่ำให้เราอยู่ทุกวัน แต่ภัยซ่อนเร้นที่แฝงมากับสายฝน คือ ‘เจ้ายุงลาย ‘ พาหะร้ายของโรคไข้เลือดออก โรคร้ายที่อันตรายถึงชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จากบันทึกความทรงจำของช่วงเวลาวิกฤติ คุณเบญจวรรณจะมาถ่ายทอดประสบการณ์เฉียดตายให้เราได้ฟังกันค่ะ ช่องทางการติดต่อกับเรา Facebook : มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม Line@ : @dr.mmt Website : mithmitreeclinic.com Call Center : 02 953 5055
181

The Survivor EP.1 ผู้รอดชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

The Survivor EP.1 ผู้รอดชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

"ถ้าเราซื้อยากินเอง เราตายแน่ ตายแน่ๆ"
คำพูดจากหัวใจของ ‘คุณเบญจวรรณ พึ่งสำราญ’
ผู้รอดชีวิตจากโรคไข้เลือดออก หนึ่งในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจาก ‘มิตรไมตรีคลินิก’

ในช่วงฤดูกาลที่ฟ้าฝนสร้างความชุ่มช่ำให้เราอยู่ทุกวัน แต่ภัยซ่อนเร้นที่แฝงมากับสายฝน คือ ‘เจ้ายุงลาย ‘ พาหะร้ายของโรคไข้เลือดออก โรคร้ายที่อันตรายถึงชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

จากบันทึกความทรงจำของช่วงเวลาวิกฤติ คุณเบญจวรรณจะมาถ่ายทอดประสบการณ์เฉียดตายให้เราได้ฟังกันค่ะ

ช่องทางการติดต่อกับเรา
Facebook : มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
Line@ : @dr.mmt
Website : mithmitreeclinic.com
Call Center : 02 953 5055