ปัญหาสุขภาพของคนไทย คือการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ (เชื้อไวรัส Influenza)

หนึ่งในปัญหาสุขภาพของคนไทยที่พบบ่อยคือการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ (เชื้อไวรัส Influenza) ป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยมีการกำหนดไว้ว่า คน 6 กลุ่มที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอ แต่จะมีอะไรบ้าง เราลองไปดูกันค่ะ เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี หญิงมีครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวานและยังรวมถึงโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร ถ้าหากใครอยู่ใน 6 กลุ่ม หรือมีคนในครอบครัวอยู่ในกลุ่มนี้ ปรึกษาเพิ่มเติมได้มิตรไมตรีคลินิกใกล้บ้านได้เลยค่ะ ช่องทางการติดต่อกับเรา Facebook : มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม […]
254

ปัญหาสุขภาพของคนไทย คือการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ (เชื้อไวรัส Influenza)

ปัญหาสุขภาพของคนไทย คือการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ (เชื้อไวรัส Influenza)


หนึ่งในปัญหาสุขภาพของคนไทยที่พบบ่อยคือการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ (เชื้อไวรัส Influenza)
ป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยมีการกำหนดไว้ว่า คน 6 กลุ่มที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอ แต่จะมีอะไรบ้าง เราลองไปดูกันค่ะ

  1. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
  2. หญิงมีครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวานและยังรวมถึงโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
  4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
  5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  6. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร

ถ้าหากใครอยู่ใน 6 กลุ่ม หรือมีคนในครอบครัวอยู่ในกลุ่มนี้ ปรึกษาเพิ่มเติมได้มิตรไมตรีคลินิกใกล้บ้านได้เลยค่ะ

ช่องทางการติดต่อกับเรา
Facebook : มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
Line@ : @dr.mmt
Website : mithmitreeclinic.com
Call Center : 02 953 5055