“ปวดหัว” เป็นอาการที่พบได้บ่อย!!

“ปวดหัว” เป็นอาการที่พบได้บ่อย และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์มากเป็นอันดับต้นๆ นำมาซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพและอาจกระทบกระเทือนต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อาการปวดหัวแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ อาการปวดหัวแบบปฐมภูมิ (primary headache) เป็นอาการปวดหัวขึ้นเองที่ไม่มีสาเหตุแน่ชัด ซึ่งอาการปวดหัวไม่รุนแรงมากและมักไม่เป็นอันตราย อาการปวดหัวแบบทุติยภูมิ (secondary headache) ซึงเป็นอาการปวดหัวที่มีสาเหตุจำเพาะและอาการรุนแรงกว่ามาก มักเกิดจากพยาธิสภาพในสมอง อาการปวดหัวแบบตติยภูมิ (painful cranial neuropathies, other facial pains and other headaches) ที่เกิดจากการปวดจากเส้นประสาทสมอง ใบหน้า และอื่นๆ ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงอาการปวดหัวแบบปฐมภูมิซึ่งพบได้บ่อย คือ #โรคปวดศีรษะไมเกรน (Migraine) เจอในเพศหญิงมากกว่าชาย มักเริ่มเป็นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นถึงอายุ 30 ปี มักสัมพันธ์กับการมีรอบเดือน โดยอาจมีประวัติในครอบครัว เป็นอาการปวดที่มักมีผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ไมเกรนจะมีลักษณะอาการปวดตุบๆ บริเวณข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ เป็นเวลา 4-7 ชม มักมีอาการคลื่นไส้อาเจียน สู้แสงหรือเสียงไม่ได้ บางรายอาจมีอาการนำก่อนอาการปวดหัว โดยมักเห็นเป็นแสงวูบวาย กระพริบ หรือมองภาพไม่ชัด ก่อนมีอาการ อาการปวดมักทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่นิ่งๆ ในที่เงียบหรือมืดเนื่องจากการทำกิจกรรมอื่นๆมักทำให้ปวดมากขึ้น […]
625

“ปวดหัว” เป็นอาการที่พบได้บ่อย!!

“ปวดหัว” เป็นอาการที่พบได้บ่อย!!


ปวดหัวเป็นอาการที่พบได้บ่อย และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์มากเป็นอันดับต้นๆ
นำมาซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพและอาจกระทบกระเทือนต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
อาการปวดหัวแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

  1. อาการปวดหัวแบบปฐมภูมิ (primary headache) เป็นอาการปวดหัวขึ้นเองที่ไม่มีสาเหตุแน่ชัด ซึ่งอาการปวดหัวไม่รุนแรงมากและมักไม่เป็นอันตราย
  2. อาการปวดหัวแบบทุติยภูมิ (secondary headache) ซึงเป็นอาการปวดหัวที่มีสาเหตุจำเพาะและอาการรุนแรงกว่ามาก มักเกิดจากพยาธิสภาพในสมอง
  3. อาการปวดหัวแบบตติยภูมิ (painful cranial neuropathies, other facial pains and other headaches) ที่เกิดจากการปวดจากเส้นประสาทสมอง ใบหน้า และอื่นๆ

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงอาการปวดหัวแบบปฐมภูมิซึ่งพบได้บ่อย คือ
#โรคปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)
เจอในเพศหญิงมากกว่าชาย มักเริ่มเป็นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นถึงอายุ 30 ปี มักสัมพันธ์กับการมีรอบเดือน โดยอาจมีประวัติในครอบครัว เป็นอาการปวดที่มักมีผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

ไมเกรนจะมีลักษณะอาการปวดตุบๆ บริเวณข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ เป็นเวลา 4-7 ชม มักมีอาการคลื่นไส้อาเจียน สู้แสงหรือเสียงไม่ได้ บางรายอาจมีอาการนำก่อนอาการปวดหัว โดยมักเห็นเป็นแสงวูบวาย กระพริบ หรือมองภาพไม่ชัด

ก่อนมีอาการ อาการปวดมักทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่นิ่งๆ ในที่เงียบหรือมืดเนื่องจากการทำกิจกรรมอื่นๆมักทำให้ปวดมากขึ้น ทำให้ไม่สามรถทำงานได้ ซึ่งการรักษาควบคุมที่ไม่ดีพออาจทำให้เกิดภาวะไมเกรนเรื้อรังได้

#โรคปวดศีรษะชนิดกล้ามเนื้อตึงตัว (Tension-type Headache)
เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มปฐมภูมิ โดยอาการปวดมีลักษณะเหมือนถูกกด บีบ หรือรัดที่ศีรษะทั้งสอง-ข้าง มักมีอาการเริ่มที่ท้ายทอย ร้าวไปขมับทั้งสองข้าง แล้วจึงปวดร้าวทั้งศีรษะ อาจะมีอาการกดเจ็บที่หนังศีรษะร่วมด้วย ผู้ป่วยมักมีอาการปวดตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป โดยมักพบในผู้ที่มีอาการเครียด โกรธ หรือเหนื่อย

#โรคปวดศีรษะคลัสเตอร์ (Cluster-type Headache)
พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3 เท่า ผู้ป่วยจะมีการปวดรุนแรงที่บริเวณรอบตา เบ้าตา หรือขมับข้างเดียวเท่านั้น โดยมักมีอาการร่วมอื่นด้วยเสมอ เช่น น้ำตาไหล ตาแดง หนังตาตก หน้าบวม หรือหูอื้อ ในข้างเดียวกับที่มีอาการปวด อาการปวดจะอยู่นาน 15-180 นาที อาจมีอาการหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์ความถี่ในการปวดตั้งแต่วันเว้นวันจนถึง 8 ครั้งต่อวันอาการมักถูกกระตุ้นจากแอลกอฮอล์

สรุป อาการปวดหัวมีหลายแบบส่วนใหญ่มักไม่รุนแรง แต่ถ้าทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น มีอาการปวดมากทนไม่ไหว หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆร่วมด้วย ให้รีบปรึกษาแพทย์อย่านิ่งนอนใจครับ

ช่องทางการติดต่อกับเรา
Facebook : มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
Line@ : @dr.mmt
Website : mithmitreeclinic.com
Call Center : 02 953 5055