รู้หรือไม่? มะเร็งตับ ฆ่าคนไทย ชั่วโมงละ 2 คน

โรคมะเร็งตับ (liver cancer) เป็นโรคมะเร็งพบบ่อยของชายและหญิงไทย และของทั่วโลก เป็นโรคของผู้ใหญ่ มีรายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้ทั่วโลก 700,000 ราย เป็นการตายอันดับ 3 จากโรคมะเร็งทั้งหมด มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม จัดโปรโมชั่น “รักษ์ตับ” ตรวจก่อน รู้เร็ว รักษาได้ ที่มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ทุกสาขา โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ โปรแกรม A ราคา 550 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ โปรแกรม B ราคา 1,490 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ โปรแกรม C ราคา 1,390 บาท ฉีดวัคซีน ตับอักเสบ A ครบคอร์ส 2 เข็ม 3,200 บาท ฉีดวัคซีน ตับอักเสบ B ครบคอร์ส 3 เข็ม 1,600 บาท
105

รู้หรือไม่? มะเร็งตับ ฆ่าคนไทย ชั่วโมงละ 2 คน

รู้หรือไม่? มะเร็งตับ ฆ่าคนไทย ชั่วโมงละ 2 คน

โรคมะเร็งตับ (liver cancer) เป็นโรคมะเร็งพบบ่อยของชายและหญิงไทย และของทั่วโลก เป็นโรคของผู้ใหญ่ มีรายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้ทั่วโลก 700,000 ราย เป็นการตายอันดับ 3 จากโรคมะเร็งทั้งหมด

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม จัดโปรโมชั่น “รักษ์ตับ”

ตรวจก่อน รู้เร็ว รักษาได้ ที่มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ทุกสาขา

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ โปรแกรม A ราคา 550 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ โปรแกรม B ราคา 1,490 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ โปรแกรม C ราคา 1,390 บาท
  • ฉีดวัคซีน ตับอักเสบ A ครบคอร์ส 2 เข็ม 3,200 บาท
  • ฉีดวัคซีน ตับอักเสบ B ครบคอร์ส 3 เข็ม 1,600 บาท