ประโยชน์และขั้นตอนการล้างจมูก

การล้างจมูก คือการทำความสะอาดโพรงจมูกโดยการใส่หลอดน้ำเกลือเข้าไปในจมูก ซึ่งจะช่วยชะล้างมูก ฝุ่น เชื้อโรค คราบมูก หรือหนองบริเวณโพรงจมูก และหลังโพรงจมูกออก ทำให้บริเวณโพรงจมูกสะอาด ลดเชื้อโรค ช่วยให้จมูกหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

87

ประโยชน์และขั้นตอนการล้างจมูก

ประโยชน์และขั้นตอนการล้างจมูก

การล้างจมูก คือการทำความสะอาดโพรงจมูกโดยการใส่หลอดน้ำเกลือเข้าไปในจมูก ซึ่งจะช่วยชะล้างมูก ฝุ่น เชื้อโรค คราบมูก หรือหนองบริเวณโพรงจมูก และหลังโพรงจมูกออก ทำให้บริเวณโพรงจมูกสะอาด ลดเชื้อโรค ช่วยให้จมูกหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการล้างจมูก แนะนำให้ใช้น้ำเกลือที่มีความเข้มข้น 0.9% ซึ่งจะมีคุณสมบัติช่วยลดความหนืดและเหนียวของน้ำมูก และทำให้เชื้อโรคไม่เจริญเติบโต

ควรล้างจมูกเมื่อใด?
เมื่อมีน้ำมูกเหนียวขึ้นจำนวนมาก

ควรล้างจมูกบ่อยแค่ไหน?
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ช่วงตื่นนอนตอนเช้า และก่อนเข้านอน หรือเมื่อรู้สึกว่ามีน้ำมูกมาก แน่นจมูก

วิธีการล้างจมูก

57674140_2297302010543550_1470209447639908352_n